logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2021. június 29. – OKISB

M E G H Í V Ó
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2021. június 29-én (kedd), 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.


Napirend:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Beszámoló a veszélyhelyzet ideje alatt megtett polgármesteri és jegyző intézkedésekről (15.) (Az előterjesztés 2. sz. melléklete a zárt ülés anyagaira vonatkozó szabályok szerint kezelendő)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester és dr. Szabó Tibor jegyző
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (18.)
 Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
5. Javaslat az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság Ügyrendjének elfogadásáraÜgyrend
Előterjesztő: Orbán Gyöngyi elnök
6. Egyebek
7.
Javaslat felügyelőbizottsági elnök és tagok megválasztására, valamint alapító okiratok módosítására (Soroksár Sport Club Kft. és Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérése esetén zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Kérem, hogy távolmaradását Szárazné Torkos Mariann titkárnak a 289-2100/251 telefonszámon, vagy a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021.június 25.

                                          Tisztelettel:

                                                          Orbán Gyöngyi sk.
                                                                        elnök