logo
2024. április 22., hétfő |
Csilla, Noémi napja

2021. június 8. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására – Melléklet

3. napirendi pont: Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére

4. napirendi pont: Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére

5. napirendi pont: Javaslat a Gyöngyszemek Alapítvány részére nyújtandó támogatási kérelem elbírálására

6. napirendi pont: Javaslat a Horgász part déli szakasza menti lakóingatlant érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

8. napirendi pont: Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására

9. napirendi pont: Javaslat a 195557, 195519/34 és 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

10. napirendi pont: Javaslat a 195495/27, 195495/34, 195519/4, 195519/11, 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186143/0/A/4 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Szitás u. 113. fsz. 4. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a Budapest 195596/2, 185453/11, 185453/4, 185453/7, 195495/33, 195519/5, 195519/3 és 195519/8 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a Visegrád belterület 584 és 585 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 573/2020. munkaszámon készült változási vázrajz szerinti telekalakításhoz való hozzájárulásról történő döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Javaslat a 186552/9 helyrajzi számú, természetben a Budapest, Háló utca 7-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződéshez való hozzájárulásról szóló döntés meghozatalára

15. napirendi pont: Javaslat a T-102039 vázrajz szerinti telekalakításhoz, és az Önkormányzat javára bejegyzett településrendezési kötelezettség, valamint a 196189/11 hrsz.-ú és a 185570/11 hrsz.-ú ingatlan tekintetében ingatlant terhelő településrendezési kötelezettség, jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom átjegyzéséhez való hozzájárulásról történő döntés meghozatalára

16. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185091/0/A/8 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 111. fszt. 8. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található, „üzlethelyiség” megnevezésű társasházi albetét ingatlan árverésen történő értékesítéséről szóló döntésre

17. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

18. napirendi pont: Javaslat “Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a “Kerület Hűséges Közalkalmazottja” elismerő címek adományozására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzott információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)

19. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről

20. napirendi pont: Beszámoló a háziorvosi ügyeleti ellátásról

21. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2020. évi munkájáról

22. napirendi pont: Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2020. évi munkájáról

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

23. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

24. napirendi pont: Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

A  Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

25. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 183379/16 helyrajzi számú, természetben 1237 Budapest, Szent László u. 16-18. szám alatti ingatlanon található fszt. 3. szám alatti lakás méltányosságból, pályázaton kívül történő ismételt bérbeadásáról szóló döntés meghozatalára

26. napirendi pont: Javaslat közterületen álló fáról letört faág által okozott gépjárműkárral kapcsolatos kártérítési felelősség elismerésére

27. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 és 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára

A Pénzügyi Bizottság részére készült, döntést nem igénylő napirendi pont
(tájékoztató)

28. napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi I. negyedéves gazdálkodásáról – Szöveges melléklet –Táblázatok

KÖZMEGHALLGATÁS
(A közmeghallgatás a veszélyhelyzetre való tekintettel online formában kerül megtartásra!)

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

4. Beszámoló az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás gazdálkodásáról (2021. július 6-ai polgármesteri döntésre javasolt)