logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2021. március 16. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

2. napirendi pont: Javaslat parkok- és fasorok-, játszóterek karbantartása, önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálása szolgáltatás biztosításához szükséges előzetes kötelezettségvállalásra

3. napirendi pont: Javaslat kötelezettségvállalásra a Polgármesteri Hivatal központi épülete portaszolgálatának feladat ellátására 

4. napirendi pont: Javaslat “Önkormányzati feladataellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázaton való részvételi szándék megerősítésére

5. napirendi pont: Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

6. napirendi pont: Javaslat a 2021. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására 

7. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására 

8. napirendi pont: Javaslat Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára 

9. napirendi pont: Javaslat a 196375 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban érkezett vételi kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára 

10. napirendi pont: Javaslat 186129/0/A/1 helyrajzi számú, természetben Vecsés út 37. szám 1. ajtó található ingatlan ingyenes tulajdonba kérésével kapcsolatos döntés meghozatalára

11. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 186029/0/B/7 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 119. fszt. 7. szám alatti ingatlan bérbeadása jogcímére, valamint a bérlő személyének kijelölésére vonatkozó döntés meghozatalára 

12. napirendi pont: Javaslat haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára a 186681/3 valamint a 186687/1 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában

13. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2020. évben végzett munkájáról

15. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az érintett erre irányuló kérésére – az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő)

A Szociális és Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörébe tartozó, polgármesteri döntést igényló napirendi pont

1. Javaslat az 5. számú felnőtt fogorvosi körzetre (1237 Budapest, Újtelep u. 4. Szentlőrinci ltp. 1144 ép.) vonatkozóan a Küllei és Társa Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal feladat-ellátási előszerződés megkötésére

A Képviselő-testület munkatervében szereplő, döntést nem igénylő napirendi pontok (tájékoztatók)

1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

Sürgősséggel tárgyalandó napirendi pont

1. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására – Rendelet-tervezet – Módosított táblázatok

A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendi pontok, melyek kapcsán a döntés meghozatala későbbi időpontra halasztható

1. Javaslat a Polgármester 2021. évi szabadságának ütemezésére (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

2. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet felülvizsgálatára (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

3. Beszámoló a civil szervezetek 2020. évi támogatásának elszámolásáról (a veszélyhelyzet megszűnését követő Képviselő-testületi ülésre javasolt)

4. Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről (Az előterjesztő kérésnek megfelelően a 2021. április hónapban tartandó ülésre halasztható)