logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. március 25. – Polgármesteri döntés

1. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) rendeletének módosítására

3. napirendi pont: Javaslat a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

4. napirendi pont: Javaslat a felnőtt háziorvosi parxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére 

5. napirendi pont: Javaslat Budapest XXIII. kerületi Grassalkovich Antal Általános Iskola fenntartói jogának átvételével kapcsolatos önkormányzati véleményezésre

6. napirendi pont: Javaslat a Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése (BKISZ) projekt VII. tenderében megvalósult szennyvízcsatornákkal kapcsolatos közművesítési hozzájárulás megállapítására

7. napirendi pont: Javaslat “Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” benyújtott pályázat saját forrás biztosításának módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Horgász part déli szakasza menti lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság átruházott hatáskörbe tartozó, polgármesteri döntést igénylő napirendi pont

1. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 186762/4 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Pál apostol u. 3. szám alatti ingatlanból 200 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről szóló döntés meghozatalára