logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. november 2. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2021. november hó 2. napján (kedden) 9 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára (19.)
Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető

6. Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára (20.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 195572 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntéséről szóló 90/2021. (X. 05.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. – Vecsés út 75/A. utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (25.)
(az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/144. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a dr.koteles.anna@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021. október 29.

                                    Tisztelettel:

                                                  Egresi Antal s.k.
                                                         elnök