logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2021. november 2. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2021. november 2. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (27.)  (az érintett kérésére zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a 2021/2022. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon Szárazné Torkos Mariann titkárnak a 061-289-2100/251. mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021.10.29.

                                 Tisztelettel:

                                                 Orbán Gyöngyi s.k.
                                                            elnök