logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. november 2. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁGA
2021. november hó 02. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi véleményezési eljárások lezárására (Hősök terei új intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása) – (2021. november 03-án tartandó KT rendkívüli ülés 1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat beépítési koncepció elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök) (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára (19.)
Előterjesztő: Tóth Tamás osztályvezető

10. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató (24.)
Előterjesztő: Tóth András főépítész

13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/336-os melléken vagy elektronikus levél útján a dr.winkler.krisztina@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021. október 29.

                                    Tisztelettel:

                                                    Ritter Ottó s.k.
                                                             elnök