logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2021. november 3. – JÜB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
JOGI  ÉS  ÜGYRENDI  BIZOTTSÁGA
2021. november hó 3. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelete módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Javaslat civil szervezetek támogatására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló döntés meghozatalára (26.)
(az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérésére zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) (27.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021. október 29.

Tisztelettel:

                                                        Dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                      elnök