logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2021. november 3. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2021.
november hó 3. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói létszámának) megemelésére (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021.10.29.

Tisztelettel:

                                                      Tüskés Józsefné s.k.
                                                               elnök