logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2021. november 30. – GKB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2021. november 30-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat közvilágítási hálózat térítésmentes átadására (Karmazsin utca 187229/21 hrsz.) (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat a 186029/0/B/7 hrsz.-ú, természetben Táncsics Mihály utca 119., fsz. 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (24.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
7. Javaslat a 187317/0/A/3 hrsz.-ú, az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjoggal és azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanra vonatkozó tartási szerződéshez történő hozzájárulás megadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (25.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Javaslat egyes önkormányzati intézményekkel, illetve gazdasági társasággal megkötendő vagyonhasználati és -hasznosítási megállapodásokról szóló döntés meghozatalára (26.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
9. Javaslat a 184003 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Homokszem utcában található ingatlan 7/873-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (27.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
11. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186556/11 helyrajzi számú, természetben Háló utca 16. szám alatt található ingatlanon történő lakcím létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
12. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186556/5 helyrajzi számú, természetben Háló utca 24. szám alatt található ingatlanon történő lakcím létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
13. Javaslat a 195519/15 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102179 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/83 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
14. Javaslat a 196568/9 helyrajzi számú ingatlanon, Orbánhegyi dűlő 24. szám alatt történő lakcímlétesítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
15. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/12 helyrajzi számú ingatlan természetben Vadevezős utca 51/b. szám alatti ingatlanrészén történő lakcím és tartózkodási hely létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
16. Egyebek
Budapest, 2021. november 26.

                                                 Tisztelettel:

                                                                                                                                                                                          Egresi Antal s.k.                                                                                                                elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon
Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.