logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. november 30. – OKISB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

  M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2021. november hó 30. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott óvodákban gyógypedagógiai álláshelyek engedélyezésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat a felügyelő bizottsági tagok részére tiszteletdíj megállapítására és új Javadalmazási Szabályzat elfogadására (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2021. évi felülvizsgálatáról (20.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
7. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálására (az érintett kérésére zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Egyebek

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021.11.26.

                                    Tisztelettel:

                                                  Orbán Gyöngyi s.k.
                                                          elnök