logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. november 9.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről 

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint az ahhoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítására, hatályon kívül helyezésére

3. napirendi pont: Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

7. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására  – Melléklet

9. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sportjáért Közalapítvánnyal megkötött, közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodás módosítására

10. napirendi pont: Javaslat civil szervezetek támogatására

11. napirendi pont: Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére

12. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának 2021. évi felülvizsgálatára és áttekintéséreMelléklet

13. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (intézményi dolgozói létszámának) megemelésére

14. napirendi pont: Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

15. napirendi pont:Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (Haraszti út – BILK-M0 autópálya csomópont közötti összekötő út és a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása érdekében)

16. napirendi pont: Javaslat beépítési koncepció elkészítésére (Molnár-sziget Déli csücsök)

17. napirendi pont: Javaslat a Horgász part 1. és 2. számú lakóingatlanokat érintő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

18. napirendi pont: Javaslat a 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti ingatlanok beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII., Köves út 198. (hrsz.: 195268) sz. alatti kutyafuttatóval kapcsolatos döntés(ek) meghozatalára

20. napirendi pont: Javaslat a 196165 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. kerület Köves út 136. szám alatt található ingatlan értékesítésére

21. napirendi pont: Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz-ú ingatlan hasznosítása vonatkozásában)

22. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

23. napirendi pont: Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről

24. napirendi pont: A rendezési tervek hatályosulásáról, tapasztalatairól szóló éves főépítészi tájékoztató

25. napirendi pont: Javaslat ingatlanvásárlással kapcsolatos döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

26. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat által perindításról szóló döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

27. napirendi pont: Javaslat a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérésére zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

28. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

29. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészégügyi Intézménye intézményvezetői pályázatával kapcsolatos egyes döntések meghozatalára (2021. decemberi 7-ei ülésre javasolt)