logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2021. október 12.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

3. napirendi pont: Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

4. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (lakás és üdülő rendeltetési egységek után biztosítandó parkolóhelyek szabályozása érdekében)Rendelet-tervezetElőzetes hatásvizsgálat

6. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (az önkormányzati telkek szabályozásával kapcsolatos telekalakítási szabályok módosítására)

7. napirendi pont: Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

8. napirendi pont: Javaslat közterületek elnevezésére  – Melléklet

9. napirendi pont: Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítéséreSzándéknyilatkozat

10. napirendi pont: Javaslat 2022. évi előzetes kötelezettségvállalásokra

11. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184877 helyrajzi számú ingatlan teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba történő beszámításával kapcsolatos döntéséről szóló 309/2021. (VII.06.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára

13. napirendi pont: Javaslat a 184079/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd u. 82. / Vágóhíd utca 84. / Vágóhíd u. 86. / Vágóhíd u. 88. / Bólyai János u. 6. / Bólyai János u. 8. / Bólyai János köz 1. címhelyeken található ingatlan 380/5044 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről szóló döntés meghozatalára

14. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

15. napirendi pont: A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2020/2021. nevelési év tapasztalatairól

16. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról Melléklet1Melléklet2Melléklet3

17. napirendi pont: Javaslat közös tulajdon megszüntetése érdekében ingatlan nem önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadainak megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

18. napirendi pont: Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

19. napirendi pont: Javaslat temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni fellebbezés elbírálására (zárt ülés)

20. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

21. napirendi pont: A Dél-Pesti Tankerületi Központ tájékoztatója a 2020/2021-es tanévről a XXIII. kerületi oktatási intézmények vonatkozásában (levételre javasolt)