logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2021. október 5. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2021. október 5-én (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 184877 helyrajzi számú ingatlan teljeskörű kiürítése költségeinek bérleti díjba történő beszámításával kapcsolatos döntéséről szóló 309/2021. (VII.06.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat a 185003 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. ker. Új élet u. 14. / Kovász u. 14. szám alatt található, valamint a 184939 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Felső Duna sor 26-28. szám alatt található ingatlanok értékesítésére kiírt nyílt pályázati eljárással kapcsolatos döntések meghozatalára (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat a 184079/12 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, Vágóhíd u. 82. / Vágóhíd utca 84. / Vágóhíd u. 86. / Vágóhíd u. 88. / Bólyai János u. 6. / Bólyai János u. 8. / Bólyai János köz 1. címhelyeken található ingatlan 380/5044 tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről szóló döntés meghozatalára (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9.  Javaslat közös tulajdon megszüntetése érdekében ingatlan nem önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadainak megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára (17.)
(az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a 195495/35 és 195519/10 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslata 195572 és 195519/41 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Egyebek

Budapest, 2021. október 1.

                       Tisztelettel:

                                       Egresi Antal s.k.
                                               elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon
Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.