logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2021. szeptember 7. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat
Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2021. szeptember 7-én (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

 Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat többletfedezet biztosítására a Nemzeti Szabadidős – Egészség SportPark Program keretében megépülő sportlétesítmények kiegészítő felszereléseihez (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan működtetéséről, a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról, valamint Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználatáról szóló döntések meghozatalára (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a Budapest 195519/1, 195519/2, 195519/9, 195495/37 és 195495/38 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlanok hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó részeinek kisajátításáról szóló döntés meghozatalára (15.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Javaslat a 195519/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból a K-101969 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195519/49 és 195519/50 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntések meghozatalára (16.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Javaslat a Budapest 195519/16 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utca – Tompaház utcában található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (17.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a 196362/18 helyrajzi számú, természetben az Ócsai út közelében található ingatlan 6/16 tulajdoni hányada térítésmentes felajánlásának elfogadásához kapcsolódó döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 196239 hrsz.-ú ingatlannak az M-101884 számú változási vázrajz alapján a 196221/9 hrsz.-ú ingatlanba egyesítendő 236 m2 területével kapcsolatos döntések meghozataláraKIOSZTÓS (19.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban (27.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

12. Javaslat az Önkormányzattal szemben indított perben viszontkereset benyújtásáról szóló döntés meghozatalára (30.)  (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186560/6 helyrajzi számú ingatlan természetben Forster János Jakab utca 4. szám alatt található ingatlanrészén történő lakcímlétesítéssel kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185090 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Templom utca 60. szám alatti ingatlanon található fsz. 5. szám alatti lakás méltányossági alapon történő újbóli bérbeadásával kapcsolatos döntés meghozatalára (a papíralapú előterjesztés zártként kezelendő)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat a 195605, 195606, 195607/1, 195607/2, 195607/3, 195608, 195611, 195612, 195613, 195615, 195616 és 195618 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Egyebek

Budapest, 2021. szeptember 3.

                                                      Tisztelettel:

                                                                                                                                                                          Egresi Antal s.k.                                                                                                                   elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/348 telefonszámon Pósán Szilvia titkárnál jelezni szíveskedjen.