logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2021. szeptember 7. – OKISB

M E G H Í V Ó
Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság rendes, nyílt ülését
2021. szeptember 7-én (kedd), 11.00 órakor
tartja a Polgármesteri Hivatal tanácstermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.), melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat közterületek elnevezésére, átnevezésére (11.)
Előterjesztő: Tóth András főépítész

3. Javaslat a Bursa Hungarica pályázat kiírására (24.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2020. évi működéséről (26.)
Előterjesztő:    Hantos-Jarábik Klára igazgató

6. Egyebek

Kérem, hogy távolmaradását Szárazné Torkos Mariann titkárnak a 289-2100/251 telefonszámon, vagy a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021.szeptember 3.

                                          Tisztelettel:

                                                             Orbán Gyöngyi sk.
                                                                          elnök