logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2021. szeptember 8. – JÜB

M E G H Í V Ó
a Jogi és Ügyrendi Bizottság ülést tart
2021. szeptember 8-án (szerdán) 9.00 órakor
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162.),
melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.) Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011.(XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
6. Javaslat alapító okiratok módosítására (10.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
7. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 185931 hrsz.-ú, természetben 1238 Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 154. sz. „felülvizsgálat alatt” címhelyen található ingatlan működtetéséről, a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosításáról, valamint Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat székhelyhasználatáról szóló döntések meghozatalára (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Javaslat civil szervezetek támogatására (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
10. Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
11. Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksárért Egyesület)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
12. Javaslat „Soroksár” név használatának elbírálására (Soroksári Német Zenei Egyesület)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
13. Egyebek
14.
Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)SZÓBELI
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 06/30-856-1822 telefonszámon vagy az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2021. szeptember 3.         

                                                Tisztelettel:

                                                                 dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                            elnök