logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2022. december 6. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. december hó 06. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Budapest 195495/24 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból a K-103044 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló 195495/59 helyrajzi számú ingatlan kisajátításáról szóló döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló egyes ingatlanok forgalomképességének megváltoztatásával kapcsolatos döntések meghozatalára az ingatlanok Magyar Állam részére történő értékesíthetősége érdekében (19.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak a183230 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Nyír utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntésről szóló 179/2022. (VIII. 30.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.12.01.

Tisztelettel:

 

                                                                                           Egresi Antal s.k.
                                                                                                    elnök