logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2022. december 7. – JÜB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
2022.
december 7. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (4)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására (5)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (8)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására (10)
Előterjesztő: Bese Ferenc Polgármester

10. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására (13)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

11. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalban 2023. évi nyári- és téli igazgatási szünet elrendelésére és az igazgatási szünetek időszakának meghatározására (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat az Orbánhegy városrészt érintő, 2022. november 21. napján bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban ellátandó valamennyi önkormányzati feladat polgármester általi ellátására (20)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. december 1.

Tisztelettel:

 

                                                                                             dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                                                           elnök