logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2022. december 7. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. december hó 7. napján (szerdán) 11 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelete módosítására (3.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére adható visszatérítendő lakáscélú támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. által forgalmazott zöldhulladékgyűjtő-zsák megvásárlásának támogatására (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a 2023. évi ellenőrzési terv jóváhagyására (12.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat a 135, 135/A jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” díjmentességének a finanszírozásához kapcsolódó kötelezettségvállalásra (szerződéses kötelezettség) (21.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó működéséről
Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

15. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására (29.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

16. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. december 1.

Tisztelettel:

                                                                                         Bereczki Miklós s.k.
                                                                                                    elnök