logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2022. december 7. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. december hó 07. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő- testületének személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására (5.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés megkötésére (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat a Bölcsőde 2023. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek meghatározására (22.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye Térítési Díj Szabályzatának elfogadására (23.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására (24.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programja 2023-2027″ elfogadására (25.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (26.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Beszámoló Soroksári Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási programjainak 2022. 01. 01-től tartó működéséről
Javaslat a 2023. évi közfoglalkoztatási terv elfogadására, valamint kötelezettség vállalására a 2023. évi közfoglalkoztatás költségeinek biztosítására (28.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

13. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti tervének elfogadására (29.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

14. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/260 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2022.12.01.

Tisztelettel:

                                                                                                           Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                                                      elnök