logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

2022. február 15.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Képviselő-testületének

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága

2022. február 15-én (kedden) 09.00 órai kezdettel ülést tart

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében

(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2
. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a Budapest 183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél u. 26. címhelyen található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint közútként kiszabályozandó ingatlan tulajdonjoga térítésmentes felajánlásának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára. (11.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

4. Javaslat a 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. – Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára. (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Egyebek

Budapest, 2022. 02.10.

                                          Tisztelettel:

                                                                                                                                                              Egresi Antal s.k.
                                                              elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/109 telefonszámon Rákosiné Kálmán Ibolya titkárnál jelezni szíveskedjen.