logo
2024. április 17., szerda |
Rudolf napja

2022. február 15.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022.
február hó 15. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására (7)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára (8)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak visszahívásáról és az új pályázat kiírásárólPályázati felhívás
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke

8. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)(18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat felügyelőbizottsági tag (elnök) megválasztására, valamint alapító okirat módosítására (Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérésére zárt ülésen tárgyalandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján) (20)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.02.10.

                                    Tisztelettel:

                                                     Orbán Gyöngyi s.k.
                                                             elnök