logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2022. február 16.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022.
február hó 16. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására (16.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.02.10.

                                       Tisztelettel:

                                                            Tüskés Józsefné s.k.
                                                                         elnök