logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2022. február 16.

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata  Képviselő-testületének
JOGI  ÉS  ÜGYRENDI  BIZOTTSÁGA
2022.
február 16. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására (4)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására (5)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére (9)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (13)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (14)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

8. Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján) (18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – érintettek kérésére – zárt ülés keretében tárgyalandó) (19)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Egyebek

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. február 10.

                                               Tisztelettel:

                                                                  dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                              elnök