logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2022. február 17.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 25.) rendeletének módosítására

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítására – Mellékletek

4. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáraRendelet-tervezetMellékletek

5. napirendi pont:Javaslat a Polgármester 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyására

6. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/9, 195325/11, 195325/13 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca melletti ingatlanok beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

7. napirendi pont: Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázata pályázati feltételeinek meghatározására, a pályázat kiírására és véleményező bizottság létrehozására

8. napirendi pont: Javaslat Soroksári Sportközpont létrehozásával kapcsolatos elvi döntés meghozatalára

9. napirendi pont:Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére – Melléklet

10. napirendi pont: Javaslat „lomtalanító udvar” létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára

11. napirendi pont:Javaslat a Budapest 183727 helyrajzi számú, természetben Ugarszél u. 26. címhelyen található ingatlanból a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet (KÉSZ) 1. számú mellékletében található SZT-8 számú szabályozási tervlap szerint közútként kiszabályozandó ingatlan tulajdonjoga térítésmentes felajánlásának elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára

12. napirendi pont: Javaslat a 185577 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 75. – Vecsés út 75/A. szám alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

13. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

14. napirendi pont:Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról Melléklet

15. napirendi pont: Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

16. napirendi pont:Javaslat járóbeteg szakellátás óraszámainak átcsoportosítására és új járóbeteg szakellátással kapcsolatos többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtására

17. napirendi pont:Javaslat Dr. Jakab Erzsébet felnőtt háziorvos feladatellátási szerződésének megszűntetésére, valamint a felnőtt háziorvosi feladat-ellátással kapcsolatos döntések meghozatalára

18. napirendi pont: Javaslat a Soroksár Sport Club Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjának megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására (az érintettek kérésére zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

19. napirendi pont: Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján – érintettek kérésére – zárt ülés keretében tárgyalandó)

20. napirendi pont: Javaslat felügyelőbizottsági tag (elnök) megválasztására, valamint alapító okirat módosítására (Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.) (az érintettek kérésére zárt ülésen tárgyalandó az Mötv. 46. § (2) bek. b) pontja alapján)

21. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

22. napirendi pont: Javaslat behajthatatlan követelések minősítéséról szóló döntés meghozatalára (levételre javasolt)