logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. január 18. – GKB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága
2022. január 18-án (kedden) 09.00 órai kezdettel
ülést tart
a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Tanácstermében
(1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
melyre tisztelettel meghívom

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról szóló döntés meghozatalára (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
5. Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető (22.)
6.
Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Egresi Antal elnök
7. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Vadevezős utca 18. szám alatti, 260 m2 területű ingatlanrészén történő lakcím létesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
8. Javaslat a 185494 helyrajzi számú, természetben a 1230 Budapest, Tompaház utca 185494 hrsz. alatt található ingatlanból a K-101973 számú kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (185494/1) helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
9. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195755/2 helyrajzi számú, természetben az Szamaránszki dűlő – Közöslegelő dűlőben található ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
10. Javaslat a 186552/17 helyrajzi számú ingatlan Vadevezős utca 25. szám alatti 242 m2 nagyságú területrészén található felépítmény általi gazdagodás megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető
11. Egyebek

 Budapest, 2022. 01.13.

                    Tisztelettel:                                                                                                                                        Egresi Antal s.k.                                                                                                                  elnök

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását a 289-2100/109 telefonszámon
Rákosiné Kálmán Ibolya titkárnál jelezni szíveskedjen.