logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. január 19. – PB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

 M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2022.
január hó 19. napján (szerdán) 11 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és költségtérítéseinek megállapítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
3. Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi juttatásának megállapítására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
7. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
9. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
10. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
11. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
12. Javaslat a Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Bereczki Miklós bizottsági elnök
13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2022. január 13.

                                       Tisztelettel:

                                                       Bereczki Miklós s.k.
                                                              elnök