logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2022. január 19. – SZEB

FELHÍVOM SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A BIZOTTSÁGI ÜLÉSEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐMASZK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

  M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
 2022. január hó 19. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Tüskés Józsefné elnök
2. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
4. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
5. Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására (13.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (21.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
9. Javaslat praxisközösségbe történt csatlakozás miatt a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladatellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
10. Egyebek

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.01.13.

                                        Tisztelettel:

                                                             Tüskés Józsefné s.k.
                                                                        elnök