logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2022. január 20.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:Javaslat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

3. napirendi pont: Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (Hősök terei új intézményközpont, Fatimai utcai új bölcsőde kialakítása)1.sz.melléklet2.sz.melléklet3.sz.melléklet4.sz.mellékletRendelet-tervezet

4. napirendi pont: Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Burger King gyorsétterem kialakítása)Tervezői vélemények

5. napirendi pont: Javaslat állásfoglalás kialakítására a Budapest – Lajosmizse vasútvonal fejlesztésével kapcsolatban

6. napirendi pont: Javaslat a polgármester, és az alpolgármesterek illetményeinek és költségtérítéseinek megállapítására

7. napirendi pont:Javaslat az intézményvezetők és a gazdasági társaságok ügyvezetői személyi juttatásának megállapítására

8. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásairól szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének megállapítására

9. napirendi pont: Javaslat a 2021. évi forrásmegosztás véleményezésére

10. napirendi pont: Javaslat az Oltási Akciónapok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos kiadások támogatására

11. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Sportcsarnok NKft.-vel és a Soroksári Sport Club Kft.-vel történő megállapodások megkötésére

12. napirendi pont:Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeinek elengedésére

13. napirendi pont:Javaslat a Bölcsőde 2022. évi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

14. napirendi pont:Javaslat az óvodák és tagintézményeik 2022. évi nyári zárva tartásának és ügyeleti rendjének elfogadására

15. napirendi pont: Javaslat a Prizma-Junior Vendéglátó Zrt. 2022. évi szolgáltatási díjainak megállapítására

16. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2022. évi nyári- és téli igazgatási szünet időszakának, továbbá a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározására

17. napirendi pont: Javaslat a 2022/23-as tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezésére

18. napirendi pont:Javaslat a Budapest 187239 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanból a K-101983 kisajátítási vázrajz szerint kialakuló (187239/1), (187239/2) és (187239/3) helyrajzi számú ingatlanok kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

19. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. napirendi pont: Beszámoló a Soroksári Fiatalok Fórumának 2021. évi működéséről

21. napirendi pont:Tájékoztató a jogszabályváltozásokról

22. napirendi pont:  Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

23. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)