logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2022. július 12. GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. július hó 12. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (9.) (Az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat a 0196324/1 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület délkeleti határán, az M0 autóút mellett található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (12.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

4. Javaslat a 1238 Budapest, Láng Endre utca 3/B. szám alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról szóló 45/2021. (I. 19.) határozatának módosítására vonatkozó döntés meghozatalára (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat a 195495/32 és 195519/12 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában, illetve a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a 195567/2 hrsz.-ú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan mindösszesen 6/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 186029/0/B/7 hrsz.-ú, természetben Táncsics Mihály utca 119., fsz. 7. szám alatt található ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a 183223/5 és 183223/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Nyír utca által határolt területen található ingatlanokból közútként (Apró utca folytatása) kiszabályozandó egyes ingatlanok megvásárlására
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat az Orbán utcában található egyes ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.07.07.

Tisztelettel:

                                                                                            Egresi Antal s.k.
                                                                                                    elnök