logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. július 13. – JÜB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA
2022.
július 13. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő – testületének Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (3)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére egyidejűleg új rendelet elfogadására (4)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Javaslat a 10/2018. (III.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatásokért, valamint az anyakönyvvezető közreműködéséért fizetendő díjak mértékéről szóló új rendelet megalkotására (5)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat településrendezési szerződés lényegi elemeinek elfogadására (Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő KÉSZ módosításhoz kapcsolódóan) (9) (Az előterjesztés később kerül megküldésre)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Tájékoztató a jogszabályváltozásokról (15)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Javaslat Soroksár név használati kérelem elbírálására
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat „Soroksár Díszpolgára” cím és „Soroksárért Érdemérem” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: ZÁRT ülésen tárgyalandó) (16)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ZÁRT ülésen tárgyalandó) (17)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat „Soroksár Kiváló Mestere” cím” adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján ZÁRT ülésen tárgyalandó) (18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

13. Javaslat „Tiszta udvar, rendes ház” cím” adományozására (19) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

14. Javaslat „Soroksári Zenei Érdemérem” cím adományozására (20) (Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján (kitüntetési ügy) kötelező ZÁRT ÜLÉS)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

15. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. július 7.

Tisztelettel:

                                                                                     dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                                                  elnök