logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2022. június 15. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022.
június hó 15. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók Semmelweis – napi elismerésére (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének meghosszabbítására (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi létszám létrehozása miatti) megemelésére (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának  Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2021. évi munkájáról (18.)
Előterjesztő: Dr. Csiba Gábor Tamás intézményvezető

8. Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2021. évi munkájáról (19.)
Előterjesztő: Tar-Bárczy Szilvia Cintia intézményvezető

9. Beszámoló Budapest XX. – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyelet munkájáról (20.)
Előterjesztő: Dr. Grécs László igazgatósági tag

10. Javaslat a 1237 Budapest, Sósmocsár u. 1-3. telephelyen működtetett felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan az Anima Medical Betéti Társasággal megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására tartós helyettesítés miatt
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek adományozására (22.) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.06.09.

                                               Tisztelettel:

                                                               Tüskés Józsefné s.k.
                                                                    elnök