logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2022. június 16.

1. napirendi pont:Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021.(XII.08.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére

5. napirendi pont:Javaslat a Táncsics Mihály Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítására

6. napirendi pont:Javaslat a II. sz. Napsugár Óvoda és konyha intézményvezetői pályázatának elbírálására

7. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat köznevelési koncepciójának elfogadására

8. napirendi pont:Javaslat a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására

9. napirendi pont:Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben kiemelkedő munkát végző egészségügyi dolgozók Semmelweis – napi elismerésére

10. napirendi pont:Javaslat a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi (felnőtt-gyermek) praxisok által használt orvosi rendelők rezsi költségeik elengedésének meghosszabbítására

11. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye álláshelyei számának (iskolaorvosi létszám létrehozása miatti) megemelésére

12. napirendi pont:Javaslat a 185964/0/A/1 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. szám alatt található társasházi albetét ingatlan megvásárlásáról szóló elvi döntés meghozatalára

13. napirendi pont:Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található ingatlan 2472/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére

14. napirendi pont:Javaslat a 184877 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Grassalkovich út 50. szám alatt található ingatlan értékesítéséről szóló döntés meghozatalára

15. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. napirendi pont:Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság új vezetőjének Dávid László r. alezredes kinevezésével kapcsolatos véleményének kialakítására

17. napirendi pont: Beszámoló a kerületi sportéletről /2021./

18. napirendi pont:Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi Intézménye 2021. évi munkájáról (9.30 órára javasolt)

19. napirendi pont:Beszámoló Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézménye 2021. évi munkájáról (9.45 órára javasolt)

20. napirendi pont:Beszámoló Budapest XX. – XXIII. kerület 24 órás felnőtt orvosi ügyelet munkájáról (10.00 órára javasolt)

21. napirendi pont:Tájékoztató a „Tiszta Soroksárért” napok előkészítéséről

22. napirendi pont:  Javaslat „Az Év Egészségügyi Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülésen tárgyalandó)

23. napirendi pont:  Javaslat polgári peres eljárások megindítására az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

24. napirendi pont:  Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

25. napirendi pont: KÖZMEGHALLGATÁS 17.00 – 19.00 óráig
– Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksárt érintő fejlesztése
H6 HÉV vonal tervezett fejlesztése
TÁNCSICS MIHÁLY MŰVELŐDÉSI HÁZ
(1238 Budapest, Grassalkovich út 122-124.)

26. napirendi pont: Beszámoló a H6 HÉV vonal tervezett fejlesztésével kapcsolatban (17.00 órára javasolt)

27. napirendi pont:  Beszámoló az RSD Pari Sáv Önkormányzati Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról (levételre javasolt)

28. napirendi pont: Javaslat tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat kiírására (levételre javasolt)