logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2022. május 10. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. május hó 10. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlan 2000 m2 területe kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára (13.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (25.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető

5. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (26.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

6. Javaslat a 195519/33 hrsz.-ú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan és a 185495 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. ker. Tompaház utca 185495 hrsz. alatt található ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a 196667 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 187236, 187245 és 187246 helyrajzi számú, természetben a Sodronyos utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a 195599, 195595, 185453/5, 185453/8, 185453/9, 185453/13 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában, illetve a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 187621 helyrajzi számú, természetben 1239 Budapest, Haraszti út 17. szám alatti ingatlan 2/12 tulajdoni hányadának megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Javaslat a 196674 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a 196668 helyrajzi számú, természetben a Völgyhajó utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a 195773 és 195774 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos telekalakítással vegyes csereügyletről történő döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat polgári peres eljárás megindítására az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (30.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.05.05.

                                     Tisztelettel:

                                                    Egresi Antal s.k.
                                                              elnök