logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. május 10. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022. május hó 10. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására (5)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére (10)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (18)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (25)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető

8. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (26)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

9. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (27)
Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető

10. Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (29)
Előterjesztő: közalapítványok elnökei

11. Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (31) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülés)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

12. Javaslat Soroksári Fiatalok Fórumának tagjainak megválasztása érdekében benyújtott pályázatok elbírásálára (Az Mötv. 42. (2) bekezdésének b) pontja alapján – érintett kérésére- zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Sebők Máté Zoltán ifjúsági tanácsnok, mint az SFF elnöke

13. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.05.05.

                                   Tisztelettel:

                                                     Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                 elnök