logo
2024. július 17., szerda |
Endre, Elek napja

2022. május 11. – PB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. május hó 11. napján (szerdán) 11 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására (4.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (7.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására (8.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére (10.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben (11.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására (12.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (19.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására
(25.)
Előterjesztő: Dragóner Attila ügyvezető

11. Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (26.)
Előterjesztő: Kincses Péter ügyvezető igazgató

12. Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (27.)
Előterjesztő: Geiger Tamás ügyvezető

13. Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról.
Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (28.)
Előterjesztő: Tamási Ferenc ügyvezető

14. Tájékoztató az önkormányzat 2022. évi I. negyedéves gazdálkodásárólTájékoztatóTáblázatok
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

15. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/342 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a nagy.erika@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

 Budapest, 2022. május 5.

                                        Tisztelettel:

                                                         Bereczki Miklós s.k.
                                                                     elnök