logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2022. május 12.

1. napirendi pont:Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont:Javaslat az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelete módosítására

6. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017.(III.23.) önkormányzati rendelete módosítására

7. napirendi pont:Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáraMelléklet

8. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotásáraBeszámolóRendelet-tervezetTáblázatok

9. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradvány elfogadására

10. napirendi pont:Javaslat közalapítványokkal közhasznú tevékenység ellátásáról szóló megállapodások megkötésére

11. napirendi pont:Javaslat intézményi dolgozók jutalmazására 2022. évben

12. napirendi pont:Javaslat a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáraEllnőrzési jelentés

13. napirendi pont:Javaslat a 195594 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlan 2000 m2 területe kitakarítási költségének elengedésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára

14. napirendi pont:Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi és szakmai véleményezési eljárások lezárására (Horgászpart 1–2. és 90-92.)Melléklet

15. napirendi pont:Javaslat a kerületi építési szabályzat módosításának elkészítésére (erdőterületek változása miatt az FRSZ-TSZT összhang megteremtése okán, a Vecsés út hiányzó szakaszának szabályozása érdekében, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata, módosítása okán)

16. napirendi pont:Javaslat a Budapest XXIII. kerület 195325/7 hrsz. alatti, természetben a Nagyboldogasszony utca – Nyír utca – Ciklámen út – Bíbic köz által határolt területen található ingatlan beépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

17. napirendi pont:Javaslat címzetes főorvosi címet elismerő díszoklevél adományozására Semmelweis nap alkalmából

18. napirendi pont:Átfogó értékelés Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

19. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. napirendi pont:Beszámoló az önkormányzat által kötelezően biztosítandó, feladatellátási szerződések alapján biztosított szociális ellátásokról

21. napirendi pont:Tájékoztató az országgyűlési képviselők 2022. április 03. napján megtartott általános választása, valamint az ugyanezen napon megtartott országos népszavazás helyi lebonyolításának tapasztalatairól

22. napirendi pont:Tájékoztató a szociális helyzetről

23. napirendi pont:Beszámoló a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről (9.15 órára javasolt)

24. napirendi pont:Beszámoló a nemzetiségi önkormányzatok 2021. évi költségvetésük teljeítéséről: Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat  Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

25. napirendi pont:Beszámoló a Soroksár Sport Club Kft-nek jutatott célzott támogatás és a de minimis támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (9.45 órára javasolt)

26. napirendi pont:Beszámoló a Soroksári Sportcsarnok NKft-nek jutatott célzott támogatás felhasználásáról, valamint a 2021. évi szakmai tevékenységéről és vagyonkezeléséről Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján készített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény jóváhagyására (10.00 órára javasolt)

27. napirendi pont:Beszámoló a Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (10.15 órára javasolt)

28. napirendi pont:Beszámoló a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. gazdálkodásáról, a de minimis támogatás felhasználásáról. Javaslat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései alapján elkészített egyszerűsített éves beszámoló elfogadására és a 2021. évi gazdálkodásának eredményeként létrejött adózott eredmény és a közhasznúsági melléklet jóváhagyására (10.30 órára javasolt)

29. napirendi pont: Beszámoló a közalapítványok működéséről, javaslat a közhasznúsági melléklet elfogadására (10.45 órára javasolt) – Klébl Márton KözalapítványSoroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért KözalapítványSoroksár Sportjáért Közalapítvány

30. napirendi pont: Javaslat polgári peres eljárás megindítására az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek kiürítésének és birtokbavételének érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

31. napirendi pont: Javaslat az oktatást, nevelést végzők részére elismerő címek és kitüntetések adományozására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) pontja alapján: zárt ülés)

32. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)