logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2022. március 16.

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. március hó 16. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
3. Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző
4. Javaslat egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására (19.) (AZ MÖTV. 46. § (2) BEKEZDÉS a) PONTJA ALAPJÁN (ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY) KÖTELEZŐ ZÁRT ÜLÉS A HATÁROZATI JAVASLAT ELFOGADÁSA EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉGET IGÉNYEL)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető
5. Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (20.)
(Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján –érintett kérelmező kérésére – zárt ülés)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester
6. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/209 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a szoke.szilvia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.03.10.

                               Tisztelettel:

                                           Tüskés Józsefné s.k.                                                                                                                elnök