logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2022. március 16.

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022. március hó 16. napján 10.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az óvodai beíratás időpontjának meghatározására (8.)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése) (9.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.03.10.

Tisztelettel:

                                                Orbán Gyöngyi s.k.
                                                         elnök