logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2022. március 16.

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. március hó 16. napján (szerdán) 8.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére (11.)
Előterjesztő Kisné Stark Viola osztályvezető

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról (14.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

5. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjtételeinek felülvizsgálatáról (15.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

6. Javaslat a 184003 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker. Homokszem utcában található ingatlan 7/873-ad tulajdoni hányadának értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

7. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 195607/1 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntésről szóló 56/2021. (IX. 07.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület belterület 185453/6 és 185453/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok kisajátításáról szóló döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a 195495/29, 195519/13 és 195519/14 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanokból a hatályos szabályozási terv szerint közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 183221 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca – Nyír utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntéséről szóló 158/2020. (XI. 03.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 195616 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásával, illetve kisajátításával kapcsolatos döntéséről szóló 64/2021. (IX. 07.) határozata módosításával kapcsolatos döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Javaslat a 195596/1, 195600, 195602, 195603, 195604 helyrajzi számú, természetben a Szérűskert utcában található ingatlanokból közútként kiszabályozandó ingatlanok megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak a természetben a Vadevezős utca 21/A. szám alatti ingatlanrészén történő tartózkodási hely létesítésével kapcsolatos döntés meghozataláraElőterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Javaslat a 195495/35 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlan ingyenes felajánlásának elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

15. Javaslat a 186442 helyrajzi számú, természetben a 1239 Budapest, Vecsés út 26. sz. alatti ingatlan 390/1000 tulajdoni hányadának további megterheléséhez, valamint a tárgyi tulajdoni hányadot terhelő jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásához történő hozzájárulással kapcsolatos döntés meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

16. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.03.10.

                              Tisztelettel:

                                                   Egresi Antal s.k.
elnök