logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2022. március 17.

1. napirendi pont:Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont:Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (Burger King gyorsétterem kialakítása)Rendelet-tervezet1.sz.melléklet

4. napirendi pont:Javaslat állásfoglalás kialakítására a volt dugattyúgyűrű gyár területéhez kapcsolódóan kikötő és víziközlekedési létesítmény építésével kapcsolatban

5. napirendi pont:Javaslat az Alsónémedi és Soroksár közigazgatási határában lévő körforgalom átépítésével összefüggő építési szabályok módosítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatban településfejlesztési döntés meghozatalára

6. napirendi pont:Javaslat az egyházaknak nyújtandó támogatásra

7. napirendi pont:Javaslat az Ukrajnában kialakult háborús válsághelyzettel kapcsolatos döntések meghozatalára

8. napirendi pont:Javaslat a 2022. évi óvodai beíratás időpontjának meghatározására

9. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által fenntartott III. sz. Összevont Óvoda jóváhagyott intézményi létszámának megemelésére (takarítói álláshely engedélyezése)

10. napirendi pont:Javaslat a Soroksári Dunáért és Soroksár Városfejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítására

11. napirendi pont:Javaslat a 184079/14 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület, természetben 1237 Budapest, Királyhágó köz 1./Pacsirta köz 4./Pacsirta köz 2./Vágóhíd u. 112./ Vágóhíd u. 110./ Vágóhíd u. 108./ Vágóhíd u. 102./ Vágóhíd u. 106./ Vágóhíd u. 104. címhelyeken található ingatlan 2532/32688-ad tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat megtételére

12. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. napirendi pont:Beszámoló a civil szervezetek 2021. évi támogatásának elszámolásáról

14. napirendi pont:Tájékoztató a 2021. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról

15. napirendi pont:Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjtételeinek felülvizsgálatáról

16. napirendi pont:Beszámoló a Soroksári Polgárőrség Egyesület 2021. évben végzett munkájáról (9.30 órára javasolt)

17. napirendi pont:Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról (1. napirendi pontot követően tárgyalandó)

18. napirendi pont:Tájékoztató Budapest Főváros Kormányhivatala XXIII. Kerületi Hivatala 2021. évi munkájáról (10.30 órára javasolt)

19. napirendi pont: Javaslat egészségügyi települési támogatás megállapítása iránti kérelemre hozott elutasító döntés elleni fellebbezés elbírálására AZ MÖTV. 46. § (2) BEKEZDÉS a) PONTJA ALAPJÁN (ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGY) KÖTELEZŐ ZÁRT ÜLÉS A HATÁROZATI JAVASLAT ELFOGADÁSA EGYSZERŰ SZÓTÖBBSÉGET IGÉNYEL

20. napirendi pont: Javaslat helyi támogatás iránti kérelmek elbírálására (Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján –érintett kérelmező kérésére – zárt ülés)

21. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

22. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára (levételre javasolt)

23. napirendi pont: Javaslat közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret felhasználására (levételre javasolt)