logo
2024. április 18., csütörtök |
Andrea, Ilma napja

2022. november 15. – OKISB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
OKTATÁSI, KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
2022. november hó 15. napján 11.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Beszámoló az „állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról” szóló szerződés (Helytörténeti Gyűjtemény) V.4. pontjában foglaltak 2021. évi teljesüléséről (15.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat a Soroksári Sportcsarnok Nkft. ügyvezető igazgatójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (17.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat a 2022/2023. tanévi Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálására (zárt ülés) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülést tart)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat elbírálásra ( zárt ülést)

7. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/251 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a Torkos.Mariann@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.11.10.

Tisztelettel:

 

                                                                                                    Orbán Gyöngyi s.k.
                                                                                                               elnök