logo
2024. április 15., hétfő |
Anasztázia, Tas napja

2022. november 15. – VRKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA
2022. november 15. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosítására (a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán) (4)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat változtatási tilalom megszüntetésére (5)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

4. Javaslat Budapest XXIII. kerület Nyír utca 32/A-50. között és a Virágpatak utcában (hrsz.: 196246/3) lévő 22 kV-os közcélú villamos hálózat áthelyezéséről, átalakításáról szóló megállapodások megkötésére (10)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat Budapest XXIII. kerület Molnár-sziget új híd, valamint a Haraszti út – M0 összekötés és híd kapcsán érintett földgázvezetékek kiváltásáról szóló együttműködési megállapodások megkötésére (11)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat nyilatkozat megtételére az MNV Zrt. felé (188039 hrsz.-ú ingatlan – Péteri major átemelő – hasznosítása vonatkozásában) (12)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Jelentés a főépítész 2018-2022. közötti tevékenységéről (13)
Előterjesztő: Tóth András főépítész

8. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (16)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

10. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezéssel kapcsolatos döntés meghozatalára (zárt ülés) (18)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

11. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/324, 06/30-360-4817 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az szamay.andrea@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022. november 10.                                                                              

 

                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                Ritter Ottó s.k.
                                                                                                        elnök