logo
2024. február 21., szerda |
Eleonóra napja

2022. október 11. – GKB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
GAZDASÁGI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA
2022. október hó 11. napján (kedd) 9.00 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására (2.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására (3.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 196218/6, 187932, a K-102691 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 187926/3 és a K-102663 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185570/31 helyrajzi számú ingatlanoknak a Magyar Állam részére történő értékesítésére vonatkozó döntések meghozatalára (10.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

5. Javaslat a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalára (11.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

6. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (17.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

8. Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt) (18.)
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

9. Javaslat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 108/2022. (V. 10.), 134/2022. (VI. 14.), 163/2022. (VII.12.), 164/2022. (VII.12.) és 165/2022. (VII.12.) határozatainak módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

10. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak természetben a Vadevezős utca 12. szám alatti 106 m2 területű ingatlanrészén található mindösszesen 43,88 m2 alapterületű felépítmények vonatkozásában az Önkormányzat gazdagodásának elismerésére és annak megtérítésére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

11. Javaslat a 195519/7 helyrajzi számú, természetben a Tompaház utca – Szérűskert utcában található ingatlanból a K-102173 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 195519/71 helyrajzi számú és 195519/72 helyrajzi számú ingatlanok Önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

12. Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186552/17 helyrajzi számú ingatlannak természetben a Vadevezős utca 21/A. szám alatti 143 m2 területű ingatlanrészén található 65 m2 alapterületű felépítmény vonatkozásában az Önkormányzat gazdagodásának elismerésére és annak megtérítésére
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

13.Javaslat a Budapest XXIII. ker. 186560/15 helyrajzi számú ingatlannak természetben a Vadevezős utca 39. szám alatti 287 m2 területű ingatlanrészére vonatkozó használati megállapodás megkötésére, valamint lakcím létesítéséhez történő hozzájárulásra
Előterjesztő: Kisné Stark Viola osztályvezető

14. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/109 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a rakosine.k.ibolya@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.10.06.

Tisztelettel:

                                                                                            Egresi Antal s.k.
                                                                                                    elnök