logo
2024. július 13., szombat |
Jenő napja

2022. október 12. – SZEB

M E G H Í V Ó
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA
2022. október hó 12. napján 13.30 órai kezdettel
a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)
ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő – testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.  (III. 23.) önkormányzati rendelete módosítására (5.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.)   önkormányzati rendelete módosítására (6.)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (7.)
 Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (12.)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek  adományozására (14.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

7. Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (15.) (az érintett kérése  esetén zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Fellebbezések (16.) (zárt ülés)
Előterjesztő: Babócsi Beáta osztályvezető

9. Egyebek

 Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/260 mellék telefonszámon vagy elektronikus levél útján a sashegyi.klaudia@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2022.10.06.

Tisztelettel:

                                                                                                          Tüskés Józsefné s.k.
                                                                                                                      elnök