logo
2024. május 20., hétfő |
Bernát, Felícia napja

2022. október 13.

1. napirendi pont:Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI.18.) önkormányzati rendelet módosítására

3. napirendi pont:Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont:Javaslat a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő -testületének az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete módosítására – Kiegészítés

6. napirendi pont:Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete módosítására

7. napirendi pont:Javaslat felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

8. napirendi pont:Javaslat az általános iskolák körzethatáraival kapcsolatos előzetes véleményezésre

9. napirendi pont:Javaslat az óvodákban visszamaradó gyermekek helyzetével kapcsolatos-, valamint az óvodai férőhelyek számának bővítésével kapcsolatos döntés meghozatalára

10. napirendi pont:Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló 196218/6, 187932, a K-102691 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 187926/3 és a K-102663 számú kisajátítási terv szerint kialakuló 185570/31 helyrajzi számú ingatlanoknak a Magyar Állam részére történő értékesítésére vonatkozó döntések meghozatalára – Kiegészítés

11. napirendi pont:Javaslat a 184892/0/A/3 hrsz.-ú, természetben Budapest XXIII. ker., Grassalkovich út 70., fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás vonatkozásában fennálló lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalára

12. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

13. napirendi pont:A nevelési intézmények vezetőinek beszámolója a 2021/2022. nevelési év tapasztalatairól (10.00 órára javasolt)

14. napirendi pont: Javaslat „Az Év Szociális Dolgozója” és a „Kerület Hűséges Dolgozója” elismerő címek adományozására (zárt ülés)

15. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztására, alapító okiratának módosítására (az érintett kérése esetén zárt ülés tartandó az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

16. napirendi pont: Fellebbezések (zárt ülés)

17. napirendi pont: Javaslat polgári peres eljárás megindítására ingatlanban fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése érdekében (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

18. napirendi pont: Javaslat a Budapest XXIII. kerület 0196245 helyrajzi számú, természetben a Virágpatak utcában található ingatlan megvásárlásáról szóló döntés meghozatalára (az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülésre javasolt)

19. napirendi pont: Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)

20. napirendi pont: Beszámoló a Kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) végrehajtásáról (levételre javasolt)