logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2022. szeptember 1.

1. napirendi pont: Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről

2. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20. ) önkormányzati rendelete módosítására

3. napirendi pont: Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendelete módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiegészítésére

5. napirendi pont: Javaslat idegenforgalmi adó beszedésének átengedéséről szóló döntés meghozatalára

6. napirendi pont:Javaslat a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításával kapcsolatos véleményezési eljárások lezárására (a Meder utcai híd szabályozási vonalának meghatározása, illetve az erdőterületek változása miatti FRSZ-TSZT összhang megteremtése, valamint egyéb szabályozási elemek felülvizsgálata kapcsán)Melléklet1 – Melléklet2

7. napirendi pont:Javaslat ellátási szerződés megkötésére Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával, valamint Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézményével

8. napirendi pont: Javaslat Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

9. napirendi pont:Javaslat támogatás nyújtására a BRKF XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság Budapest XX. kerület Török Flóris utca 78-82. szám alatti épületének IV. emeletén található legénységi szálló felújítása céljára

10. napirendi pont:Javaslat a 135-ös jelzésű járat, közismertebb nevén „Soroksári busz” menetrend szerinti járat díjmentességének finanszírozására vonatkozó szerződés 3. számú Módosítására

11. napirendi pont:Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjtételeinek felülvizsgálatára

12. napirendi pont:Javaslat a 185452/16 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Jelző utca 2/B. szám alatt található, közútként kiszabályozandó ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

13. napirendi pont:Javaslat a 185615 hrsz.-ú, természetben a 1239 Budapest, Hősök tere 50. és 1239 Budapest, Hősök tere 52. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról, illetve kisajátításáról szóló döntés meghozatalára

14. napirendi pont:Javaslat Önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes állami tulajdonba adásával kapcsolatos döntés meghozatalára

15. napirendi pont:Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. napirendi pont: Beszámoló a Táncsics Mihály Művelődési Ház 2021. évi működéséről (10.00 órára javasolt)

17. napirendi pont:Kérdések, bejelentések, bizottsági tagcserék (Kérdést, bejelentést az ülés napirendjeihez nem kapcsolódó ügyekben, az ülést levezető elnök felé legkésőbb az első napirendi pont megnyitásáig, írásban lehet benyújtani)