logo
2024. június 20., csütörtök |
Rafael napja

2023. december 5. – VRKB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

VÁROSFEJLESZTÉSI, RENDÉSZETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA

2023. december 05. napján (kedd) 13:30 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (3)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására (6)
Előterjesztő: Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására (7)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat az Országos Bringapark Program 2024 és az Országos Futópálya-építési Program 2024 keretében támogatási kérelmek benyújtására – KIOSZTÓS (14)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

6. Javaslat önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára (22)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

7. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezés elbírálására (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó) (24)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

9. Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/324, 06/30-360-4817 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az szamay.andrea@ph.soroksar.hu e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. december 1.

                                                                         Tisztelettel:

                                                                                                Ritter Ottó s.k.
                                                                                                        elnök