logo
2024. június 13., csütörtök |
Antal, Anett napja

2023. december 6. – JÜB

M E G H Í V Ó

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

2023.december 6. napján (szerda) 9.00 órai kezdettel

a Városháza Nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162. II. em. 9-10. sz.)

ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről (1)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

2. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete módosítására (2)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

3. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosítására (3)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

4. Javaslat Soroksár Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények kiadásainak készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 12/2015. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (4)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

5. Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete módosítására (6)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

7. Javaslat a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadására (7)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

8. Javaslat „Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv és a gazdasági szervezettel nem rendelkező, – Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított és irányított – költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodás” jóváhagyására (9)
Előterjesztő: Bese Ferenc Polgármester

9. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítására (16)
Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző

10. Javaslat önálló képviselői indítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára (22)
Előterjesztő: Bereczki Miklós képviselő

11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (23)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Zárt ülés:
12. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben előterjesztett fellebbezés elbírálására (24) (Az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó)
Előterjesztő: Bese Ferenc polgármester

Nyílt ülés:
13.
Egyebek

Kérem, hogy elkerülhetetlen távolmaradását telefonon a 061-289-2100/150, 06/30-856-1822 telefonszámokon vagy elektronikus levél útján az adamszki.szilvia@ph.soroksar.hu  e-mail címen jelezni szíveskedjen.

Budapest, 2023. december 1.

                                                      Tisztelettel:
                                                                              dr. Staudt Csaba s.k.
                                                                                               elnök